FIAT Spider/Coupe Klub DK

Vedtægter for Fiat Spider/Coupe Klub DK

 

Vedtægter for FIAT SPIDER/COUPE KLUB DK.

§ 1

Klubbens navn er FIAT SPIDER/COUPE KLUB DK.

§ 2

Klubbens hovedformål er at fremme interessen for Fiat Spider/Coupe og Cabriolet’er og styrke båndene mellem ejerne, således at flest mulige af bilerne bevares.

Bestyrelsen skal navnlig søge sine retningslinier efter følgende bestemmelser:

A. Yde hjælp til erhvervelse bevarelse, udstilling og vedligeholdelse af Fiat Spider/Coupe og Cabriolet’er. (Ikke økonomisk)

B. Indsamle og bevare enhver form for historisk og teknisk materiale vedrørende Fiat Spider/Coupe og Cabriolet’er.

C. Fremme den venskabelige og kammeratlige ånd, som eksisterer blandt alle, der samles om Fiat Spider/Coupe Klub.

§ 3

Som medlemmer kan optages personer, organisationer eller bedrifter, som ejer eller er interesseret i Fiats Sport modeller.

Optagelse i klubben sker efter den fremgangsmåde, den til enhver tid siddende bestyrelse fastsætter. Den der søger optagelse, forventes at overholde klubbens love og de bestemmelser, som er affattet i henhold til lovene.

Bestyrelsen afgør, om en ansøgning om optagelse skal efterkommes.

Bestyrelsen kan ved simpelt stemmeflertal afslå at imødekomme en begæring om optagelse i klubben. Bestyrelsens afgørelse er i så henseende endelig.

Udmeldelse sker automatisk, såfremt at kontingent ikke er betalt efter den ene rykker, der udsendes.

Bestyrelsen kan udelukke et medlem. Beslutningen træffes ved simpelt flertal i bestyrelsen. Bestyrelsens afgørelse er endelig. Såfremt det således udelukkede medlem ønsker en begrundelse for udelukkelsen, har han krav på det.

Læs mere: Vedtægter for Fiat Spider/Coupe Klub DK

Denne side bruger cookies, dog kun nødvendige for at siden fungerer og til statistik. Hvis du vælger at afvise cookies, kan du måske ikke anvende alle sidens funktioner.